Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật
Ngày 04/07/2021
Ký hiệu trùng đặc biệt: XSTG - TG-A7
8
89
7
990
6
4196
3992
6427
5
4517
4
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
3
40977
19874
2
09517
1
97437
Đặc biệt
220816
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
6, 7, 4, 7
4, 5, 7
7
7, 4
7, 4, 7
9
5, 6, 2, 0
Đầu
9
9
7, 2, 4, 1
9, 2
1, 9
3, 1, 7, 4, 7, 1, 2
8
Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem kết quả theo ngày